Kompetent. Modig. Förnyare. Inspiratör. Pålitlig.

Tehy är Finlands största fackorganisation för utbildad personal inom social- och hälsovården. Vi jobbar med olika uppgifter inom social- och hälsovården och är en mångsidig och mångkunnig grupp yrkesmänniskor.

Det som är gemensamt för oss alla är hög utbildning, stark yrkesidentitet och specialkompetens inom vårt eget område. Medlemmar i Tehy har mod att agera och lägga fram nya initiativ. Tillsammans är vi mera.